FSC 2018-02-11T19:21:12+00:00

FSC –VASTUULLISEN METSÄNHOIDON SERTIFIKAATTI

Mitä tarkoittaa FSC-sertifikaatti?

Jotta voit varmistua ostamasi bambulattian vastuullisuudesta, tulisi tuotteen alkuperä olla varmennettu. FSC-sertifikaatilla voidaan varmistaa, että tuote on peräisin luotettavista ja vastuullisista lähteistä, huomioiden tuotannon ympäristövaikutukset ja sosiaaliset oikeudet.

FSC (Forest Stewardship Council) on kansainvälinen järjestö, joka kannustaa metsien kestävään ja vastuulliseen talouskäyttöön. FSC perustettiin vuonna 1994, tavoitteena vaikuttaa metsäkadon ja laittomien hakkuiden pysäyttämiseen sekä metsien ekologisen tilan ja sosiaalisten oikeuksien parantamiseen metsäsertifioinnin avulla.

Tuotteelle myönnetty FSC-alkuperäketjun sertifikaatti, tarkoittaa että kaikki yritykset, jotka ovat osallisena tuotantoketjussa, mukaan lukien metsänomistajat, viljelijät, valmistajat ja myyjät, ovat sitoutuneet ylläpitämään FSC:n periaatteita ja kriteereitä. Sertifikaatilla varmistetaan, että puuraaka-aineen alkuperä tunnetaan koko tuotantoketjun läpi ja vahvistetaan, että tuotteen raaka-aineet ovat peräisin vastuullisista FSC-sertifioiduista ja kontrolloiduista lähteistä. Sertifiointijärjestelmät ulkopuoliset auditoijat suorittavat tasaisin välein tarkastuksia varmistaakseen, että FSC:n periaatteita ja kriteereitä myös ylläpidetään.

Miksi etsiä FSC-merkittyjä tuotteita?

  • Voit ostaa ja käyttää bambua (tai puuta) tietäen, että se ei vahingoita lajistoltaan arvokkaita metsäalueita.

  • Voit olla varma, että raaka-aine on prosessoitu ja tuotettu minimoiden ympäristövaikutukset.

  • Voit varmistua, että bambu- sekä puuraaka-aineiden alkuperä ja tuotanto on jäljitetty tuotantoketjun jokaisessa osassa aina metsästä myyjälle.

  • Varmistut, että tuotteen tuotannossa on huomioitu työntekijöiden, paikallisväestön ja alkuperäiskansojen oikeudet.

  • Voit osaltasi edesauttaa metsien vastuullista käyttöä ja metsien säilymistä elinvoimaisina myös tuleville sukupolville.

Nordic Bamboo -bambulattiat kantavat FSC 100% merkintää, mikä tarkoittaa, että käytetty bambu tulee kokonaisuudessaan sertifioiduista lähteistä.

  • FSC tarjoaa parhaan ratkaisun kaikista sertifiointijärjestelmistä uhanalaisten lajien ja luonnonmetsien suojelemiseksi.

  • FSC-sertifioinnissa kuullaan aina paikallisia asukkaita ja alkuperäiskansojen oikeudet metsien käyttöön taataan.

  • Paikalliset työntekijät saavat reilun palkan ja ovat koulutettuja toimimaan turvallisesti metsissä.

  • FSC:n jäsenistöön kuuluu maailman suurimpia ja arvostetuimpia ympäristöjärjestöjä, kuten WWF ja Greenpeace, jotka seisovat FSC:n arvojen taustalla.

Kiinnostuitko?

Tilaa ilmaiset mallipalat