Rekisteriseloste 2018-02-11T19:23:17+00:00

REKISTERISELOSTE

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen rekisteriseloste

Laatimis pvm: 21.09.2016

REKISTERINPITÄJÄ

Nordic Bamboo Oy

Lapuankatu 5 A 4

65350 Vaasa

y-tunnus 2770588-7

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Jukka-Pekka Kallio

Puhelin +358 (0) 40 147 4156

Sähköposti: jukka-pekka.kallio@nordicbamboo.fi

REKISTERIN NIMI

Nordic Bamboo Oy:n asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteriä käytetään Nordic Bamboo Oy:n ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon ja asiakassuhteen hoitamiseen.

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,

palvelun toteuttaminen,

asiakastapahtumien varmentaminen,

asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,

markkinointi,

analysointi ja tilastointi,

mielipide- ja markkinatutkimukset sekä

muut vastaavat käyttötarkoitukset.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi tai yhteisön nimi

Asiakkaan syntymäaika- tai y-tunnus

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tiedot käsitellyistä tilauksista

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää.

Tietoja voidaan käyttää Nordic Bamboo Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen palveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterinpitäjälle.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi ilmoittaa siitä Nordic Bamboo Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse jukka-pekka.kallio@nordicbamboo.fi tai rekisterinhoitajalle.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi ilmoittaa siitä Nordic Bamboo Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse jukka-pekka.kallio@nordicbamboo.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Asiakkaan rekisteröityessä tai tilatessa antamat tiedot palvelussa. Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Nordic Bamboo Oy:n käytössä, eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti kolmannelle. Nordic Bamboo Oy: käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai esimerkiksi luottopäätöksen tai laskutuksen tueksi, voidaan yksittäisen rekisteröidyn tietoja tällöin luovuttaa lain sallimissa rajoissa. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Nordic Bamboo Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, vaan kyse on luottohakemuspäätöksen saamiseen, perintään tai laskutuksen liittyvisst asioista. Tietoja voidaan myös luovuttaa, mikäli lainsäädäntö velvoittaa siihen.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Europan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantaan, joka on palomuurein, tietoturvaohjelmistoin, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Rekisteri sijaitsee Nordic Bamboo Oy:n salasanasuojatulla palvelimella. Rekisteriä ei luovuteta sivullisille.