phone 020 7302980 Ma-Pe 10-16
2 mallipalaa 0 € + Toimitus
Etsi
Sulje
Valikko
Etsi
Bambulattiat
Mallipalat
Alusmateriaalit
Tasoitteet

phone 020 7302980 Ma-Pe 10-16


Käyttäjätili Käyttäjätili

Tilaa mallipalat
10 vuoden rakennetakuu!


Asennusohjeet


Tutustu huolellisesti ohjeisiin, joiden avulla asennat Nordic Bamboo -bambulattian oikein. Jokaisesta lattia-asennuksesta on aina laadittava asennuspöytäkirja. Lataa pöytäkirjapohja tästä, ja täytä tiedot asennustyön edetessä. Huolellisesti laadittu asennuspöytäkirja vaaditaan esimerkiksi takuuehtojen täyttymiseksi.

Bambulattia Voidaan asentaa kahdella tavalla:

  • uivaksi kiinnittämällä lankut toisiinsa lukkoponteista
  • liimaamalla suoraan alustaan

Lankkujen tulee olla ennen asennustyötä vähintään 72 h siinä tilassa, johon ne tullaan asentamaan. Lattiapaketit tulee aina varastoida vaaka-asennossa tasaisella ja kuivalla alustalla. Lattialämmitys tulee kytkeä päälle vähintään kolme viikkoa ennen asennusta.

Virheellisiä tai vaurioituneita lautoja ei saa asentaa. Laudat tulee asentaa kirkkaassa päivänvalossa tai muussa hyvässä valaistuksessa, koska muutoin vaurioita tai virheellisiä lautoja ei välttämättä havaita. Asennettu lauta on yksiselitteisesti asentajan hyväksymä. Laudassa oleva ilmeinen virhe ei ole asennuksen jälkeen reklamoitavissa, jos vika olisi ollut havaittavissa jo asennuksen aikana.

Lankkujen sävy ja pinnan kuviointi

Bambulattian sävyvaihtelun määrä vaihtelee eräkohtaisesti. Bambulattia on luonnonmateriaalia, ja sen luonteeseen kuuluu jokaisen erän erilaisuus. Näin ollen puun ominaisuuksiin kuuluvat sävyjen muutokset sekä pinnan kuvioinnin vaihtelevuus eivät ole virheitä. Tasaisen syykuvio- ja sävyjakauman varmistamiseksi suosittelemme, että asennettavat bambulaudat valitaan useammasta eri paketista samanaikaisesti. 

Asennusolosuhteet

Bambulattia tulee asentaa vasta, kun kaikki muut rakennusvaiheet, kuten maalaus ja laatoitus, on suoritettu. Myös rakennuksen lämpötilan ja suhteellisen ilmankosteuden tulee olla sopiva. Asennuslämpötilan on oltava vähintään 18 °C ja ilman suhteellisen kosteuden 40–60 % (RH). Lämpötilaa ja ilmankosteutta tulee ylläpitää myös lattian asennuksen jälkeen. Jos ilman suhteellinen kosteus on alle 40 % (RH), lankkuihin saattaa ilmestyä rakoilua, halkeilua tai aaltoilua.

Alustan vaatimukset

Alustan on ominaisuuksiltaan täytettävä SisäRYL 2013 -vaatimukset. Bambulattia voidaan asentaa betonin, muovimaton, levy- ja puulattian, linoleumin tai korkin päälle.

Alustan on oltava kuiva, suora ja tasainen. Asennettavan lattian pohjan suoruus on tarkistettava vähintään kahden metrin linjarilla. Pohjan suoruuden suurin sallittu poikkeama eli heitto saa olla kahden metrin matkalla korkeintaan 2 mm.

Betonialustan kosteuspitoisuuden tulee olla alle 75 % (RH) lattian pinnasta mitattuna. Uudisrakennuksen betonilattian kosteusaste tulee todentaa kirjallisella kosteusmittaripöytäkirjalla. Asiakirja tulee säilyttää, sillä asennusvaiheen kosteuspitoisuus tulee pystyä osoittamaan myös jälkikäteen. Kosteusmittaus suoritetaan asianmukaisilla mittausmenetelmillä ja -työkaluilla. Mahdollisten kosteusvahinkojen jälkeen alusta on aina kosteusmitattava. Betonisen alustan päälle tulee aina levittää kosteussuojalla varusteltu alusmateriaali, kuten vanhentumaton 0,2 mm:n polyeteenikalvo. Polyeteenikalvon lisäksi vaaditaan askeläänieriste. Asenna alusmateriaali aina valmistajan ohjeiden mukaan.

Lautalattian tai lastulevyn päälle bambulattiaa asennettaessa tulee varmistaa, että alusta on huolellisesti kiinnitetty ja tasainen. Epätasaisuudet tulee tasoittaa ja alustan päälle levittää kierrätystekstiilihuopa. Lautalattian päälle asennettaessa bambulaudat ladotaan poikkisuuntaisesti vanhoihin lattialautoihin nähden.

Lattialämmitys

Bambulattia voidaan asentaa ainoastaan aluslattiaan upotetun vesikiertoisen tai sähköisen lattialämmityksen päälle. Aluslattiaan sijoitettavat järjestelmät, kuten lattialämmityslevyt, jotka asennetaan tasoitteen tai puisen lattiarakenteen päälle, eivät sovellu bambulattialle.

Lattialämmityksen päälle asennettaessa lämmön tulee olla tasaista, eikä se saa kohota yli 27 °C. Lämpötilanvaihtelu vuorokauden aikana ei saa ylittää viittä astetta.

Lattialämmitys tulee kytkeä päälle vähintään kolme viikkoa ennen asennusta.

Asennuksen suunnittelu

Uivaksi asennettaessa bambulattiaa ei tule asentaa kiinteiden kalusteiden, kuten keittiökaappien tai saarekkeen alle, jotta kalusteiden tai niiden säätöjalkojen paino ei lukitse lattiaa paikoilleen. Esimerkiksi keittiössä lattia saa kuitenkin yltää sokkelin reunan alle, jotta lopputulos on mahdollisimman huoliteltu. Uivaksi asennettaessa bambulattiaa ei saa kiinnittää aluslattiaan mistään kohdasta.

Lattian asennus aloitetaan aina suurimmasta huonetilasta. Siisteimmän mahdollisen lopputuloksen takaamiseksi bambulattia suositellaan asennettavaksi pitkät saumat valon suuntaisesti.

Lattian ja seinän väliin tulee jättää vähintään 8–10 mm:n elämisvara välikiilojen avulla. Suurissa huoneissa elämisvaraa tulee jättää 1,5 mm jokaista juoksumetriä kohden. Elämisvaraa on jätettävä myös lattian rajautuessa muihin kiinteisiin rakenteisiin, kuten portaisiin tai ovenkarmeihin.

Jos lattia on lautojen leveyssuunnassa yli 8 metriä tai pituussuunnassa yli 10 metriä pitkä, se tulee jakaa liikuntasaumalla, joka sijoitetaan esimerkiksi oviaukkoon tai vastaavaan paikkaan. Sauma tehdään jättämällä lautojen väliin noin 10–15 mm:n rako, joka peitetään sopivalla listalla. Tehdasvalmisteista T-listaa käyttäessä rakoa jätetään minimissään 30 mm. Erillisten huonetilojen välille tehdään aina liikuntasauma. Liikuntasaumaa tai elämisvaraa ei saa kitata umpeen.

Asennus

Bambulattian asennuksessa tarvitaan välikiiloja sekä lyöntipalikka.

Mittaa aloitusrivin ja viimeisen rivin etäisyys toisistaan – mikäli viimeisen rivin leveydeksi jäisi alle 40 mm, ensimmäistä riviä tulee kaventaa. Tasaisesti jakautuvan sävyvaihtelun saavuttamiseksi suosittelemme, että asennettavat bambulaudat valitaan useammasta eri paketista samanaikaisesti. Asentaja tarkistaa ja hyväksyy asennettavat bambulankut asennuksen edetessä. Muista, että jo asennusvaiheessa havaittavissa oleviin viallisiin lautoihin liittyviä reklamaatioita ei huomioida asentamisen jälkeen.

Uivaksi asennettaessa lankkujen pitkät sivut kiinnitetään toisiinsa taittamalla pontit yhteen. Tämän jälkeen lankkujen päädyn lukkopontit kiinnitetään painamalla. Asennuksen edetessä tulee muistaa varmistaa, että parkettilaudat asettuvat kunnolla paikoilleen. Oikein asennetun lattian pinta on tasainen, eikä saumojen väliin jää korkeuseroja tai pykäliä.

Aloita seuraava rivi edelliseltä riviltä jääneellä palalla. Huomioi kuitenkin, että alle 400 mm pitkää lautaa ei saa asentaa eli käyttää limityksessä.

Naputtele lyöntikapulalla laudat tiiviisti kiinni toisiinsa. Kolmen valmiin lautarivin jälkeen tarkista, että seinän ja lattian välissä on edelleen riittävä elämisvara.

Varmista oven karmien alle viennissä, että oven karmilista sahataan sopivan korkuiseksi.

Poraa tarvittaessa bambulattiaan reiät patteriputkea varten. Rei’istä tulee tehdä 20 mm:ä suurempia kuin putken halkaisija. Lauta asetetaan paikalleen, ja putken taakse tuleva kappale liimataan kiinni lautaan.

Suojaus

Mikäli sisustustyöt jatkuvat asennuksen jälkeen ja sen vuoksi suojaat bambulattian, suojateippejä ei tule kiinnittää lattian pintaan – ainoastaan suojapahveihin. Teippiliimat sisältävät liuotinaineita, jotka saattavat pilata bambupinnan.

Liima

Kun liimaat bambulattian suoraan alustaan kiinni, käytä Casco Floor Expert Parkett Elastic Plus- tai Bona R850-liimaa. Asentaminen alustaan liimaamalla vaatii aina ammattilaisen.

Alusmateriaali

Nordic Bamboo -bambulattian alle alusmateriaaliksi soveltuvat:

HDA (1 mm vahva)

Tuplex

Parketinalushuopa Texstep

Provent

Ilmankosteuden ja UV-säteilyn vaikutus lattiaan

Jotta juuri asennettu bambulattia säilyy hyvänä, tulee huoneen suhteellisen ilmankosteuden pysyä 40 %–60 %:n (RH), ja lämpötilan +18–24 °C:n välissä. Lämpötila ja huoneilman suhteellinen kosteus tulee asennuksen jälkeen mitata asianmukaisilla ja riittävän tarkoilla mittareilla. Suosittelemmekin seuraamaan näitä digitaalisella yhdistelmämittarilla kaikkina vuodenaikoina.

Suomessa ilman suhteellinen kosteus on alimmillaan tammi-huhtikuun aikana. Bambulattia on kauttaaltaan luonnonmateriaalia, ja liian kuiva ilma voi vahingoittaa sitä aiheuttaen jopa koveria lautoja. Hiushalkeamat ovat yleensä merkki siitä, että bambulattia on liian kuiva ja tarvitsee kosteutta. Suhteellista ilmankosteutta saadaan nostettua ilmankostutinta käyttämällä. Ilmankostuttimen pitää olla useita viikkoja käytössä, jotta bambulattia on saanut kosteutta. Kesällä tärkeää on huolehtia riittävästä tuuletuksesta.

Mikäli bambulattialle optimaalisia olosuhteita ei pystytä ylläpitämään, saattaa ohjearvoja kuivemmissa tai kosteammissa olosuhteissa aiheutua ääntelyä tai lattian pysyvää muodonmuutosta.

Auringon UV-säteily muuttaa ja syventää puun omaa värisävyä. Kesällä muutokset syntyvät nopeammin ja voimakkaampana. Näin ollen lattian epätasainen altistuminen valolle saattaa näkyä lattian pinnassa. Suosittelemmekin vaihtamaan kalusteiden ja mattojen paikkaa säännöllisesti, jotta bambulattia altistuu päivänvalolle tasaisesti.

Hoito ja puhtaanapito

Suosittelemme käyttämään ovi- ja kynnysmattoja tai muita liankerääjiä, jotta naarmuttavia kiviä ja roskia ei kulkeutuisi lattiapinnalle. Käytä huonekalujen jalkojen alla huopatassuja. Myös mekaaniset painaumat saattavat olla mahdollisia, mikäli esimerkiksi huonekalun epätasainen pohja on pitkään samassa paikassa bambulattian päällä.

Irtolika ja lattiaa naarmuttavat roskat poistetaan imurilla tai kuivapyyhkimällä esimerkiksi mikrokuitumopilla. Tarvittaessa voidaan käyttää myös nihkeää lattialiinaa tai moppia. Vältä liikaa kosteutta lattiaa pyyhkiessäsi. Esimerkiksi lankamoppia on vaikeaa saada tarpeeksi kuivaksi, jotta se soveltuisi bambulattian puhdistamiseen. Kuivaa vesiroiskeet lattialta heti, äläkä koskaan kaada vettä suoraan bambulattian päälle.

Tahrat tulee poistaa lattiapinnalta mahdollisimman pian niiden syntymisen jälkeen. Käytä tarvittaessa mietoa yleispuhdistusainetta, jonka pH-arvo on 6–8. Puhdistusainetta suihkutetaan laimennettuna tahraan ja pyyhitään heti kuivaksi esimerkiksi mikrokuitumopilla. Voimakkaita pesu- ja tahranpoistoaineita käytetään vain tarpeen vaatiessa, sillä ne saattavat kuluttaa parketin suojaavaa lakkapintaa.

Lakkapintaa voidaan hoitaa erillisellä lakatulle parketille tarkoitetulla hoitoaineella, joka levitetään puhdistetulle lattiapinnalle. Hoitoaine ei korvaa uutta lakkapintaa, mutta kulunut tai himmentynyt lattiapinta voidaan hioa ja pintakäsitellä uudelleen. Uusi lakkapinta tai öljyvahapinta suositellaan teetettäväksi alan ammattilaisella.

Tuotetakuu

Nordic Bamboo (Nordic Floors Oy) myöntää parketin rakenteelle kymmenen vuoden takuun ostopäivästä lukien. Takuu ei kata Outlet-lattianpäällysteitä tai lattiapäällyste-eriä, jotka on erikseen kaupan yhteydessä rajattu takuun ulkopuolelle.

Takuu koskee ykköslaatuisia bambulattioita kattaen raaka-aine- ja valmistusvirheet. Takuun piiriin kuuluvat yksityiskäyttöön ja normaaleihin asuinhuoneolosuhteisiin asennetut bambulattiat, kun Nordic Bamboon asennus- ja hoito-ohjeita on noudatettu. Takuu ei kata jo asennusvaiheessa selvästi virheellisiä bambulautoja, jotka on asennettu. Virheelliset laudat on otettava sivuun, jotta voimme vaihtaa ne veloituksetta virheettömiin.

Käytössä syntyvät naarmut, painaumat tai normaali kuluma eivät kuulu takuun piiriin. Myös tavallisista asuinhuoneolosuhteista (18–24 C, RH 40–60 %) poikkeamisen aiheuttamat mahdolliset lautojen turpoamat, kutistuminen, rakoilut ja hiushalkeamat ovat takuun ulkopuolella. Koska puu on luonnonmateriaali, luontaiset värisävyerot tai syykuviot eivät kuulu takuun piiriin.

Takuu korvaa enimmillään lattiamateriaalin arvon. Takuu ei kata mahdollisia välillisiä kustannuksia. Lattian korjauskustannuksia voidaan korvata vain, jos niistä on etukäteen sovittu valmistajan kanssa. Nordic Bamboo pidättää itsellään oikeuden korjata, korjauttaa ulkopuolisella tai vaihtaa virheellinen lattia. Mahdollisissa takuutapauksissa viallinen bambulattia palautetaan valmistajalle tapauskohtaisesti sovittavalla tavalla.

Nordic Bamboon myöntämä takuu ei vaikuta kuluttajan lainmukaisiin oikeuksiin.